[./page_2.html]
[./page_1.html]
[mailto:r.sillekens@xs4all.nl]
[mailto:eykmoesgen@gmail.com]
[Web Creator] [LMSOFT]
JAAK VAN WIJCK 1870 - 1946 KUNSTSCHILDER TE ANTWERPEN

Deze website geeft een kort overzicht van Jaak van Wijck de kunstschilder. De site is opgezet naar voorbeeld van een catalogus die in familieverband in 2006 is samengesteld door Huibert van Eyk. Deze site is gemaakt door Radboud Sillekens. Beiden zijn oud-neven van Jaak van Wijck.
De site is bedoeld om geinteresseerden een indruk te geven van leven en werk van deze kunstschilder, maar ook om eventuele reacties te kunnen ontvangen van mensen die ook werk van Jaak van Wijck bezitten dan wel aanvullende informatie kunnen geven over deze schilder. Bij voorbaat dank voor Uw reactie:
 
(H. van Eyk: eykmoesgen@gmail.com, R. Sillekens: r.sillekens@xs4all.nl)